bip.gniewoszow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.gniewoszow.pl
Wybory Prezydenta RP 2020 strona główna 

Wybory Prezydenta RP 2020
Postanowienie

nr 70/2/2020 komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gniewoszów.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-07-01 17:24:09 | Data modyfikacji: 2020-07-01 17:24:37.
Obwieszczenie

Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:55:19.
Postanowienie

nr 70/1/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Gniewoszów

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:24:10.
Prezentacja dla członków OKW

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zachęcamy członków obwodowych komisji wyborczych do zapoznania się z prezentacją szkoleniową. Zastrzegamy, że jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 Pobierz prezentację

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-18 09:46:14.
Postanowienie

NR 85/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia15 czerwca 2020r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2020r.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-16 17:01:21.
Postanowienie

NR 70/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 15 czerwca 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewoszów.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-16 16:58:51 | Data modyfikacji: 2020-06-16 16:59:43.
Obwieszczenie

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-15 07:34:05.
Informacja

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 12 czerwca 2020 r.

 treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-12 20:00:12.
Obwieszczenie

Wójta Gminy Gniewoszów
z dnia 10 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Gniewoszów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:29:53.
Informacja

Informacje dotyczące zgłaszania chęć głosowania korespondencyjnego można znaleźć pod poniżym linkiem


https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:39:26.
Formularz

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:36:25.
Formularz

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:34:39.
Zgłoszenie

zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach prezydenta rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:33:01.
Postanowienie

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-06-05 14:29:10.
Uchwała 129.2020

Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie stwierdzenia braku możliwość głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-11 10:43:27.
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

  1. wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;
  2. nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;
  3. lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych

Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-05-08 11:47:40.
Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że nadal prowadzony jest nabór chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych i będzie on trwał do dnia wyborów.

Jednocześnie informujemy, że członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują nieopodatkowane diety w wysokości 350 zł, które ulegają podwyższeniu w przypadku objęcia funkcji przewodniczącego komisji do kwoty 500 zł, a w przypadku objęcia funkcji zastępcy przewodniczącego komisji do kwoty 400 zł. Jeżeli w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzane jest głosowanie ponowne, diety w wysokościach wskazanych powyżej przysługują również za głosowanie ponowne.

Osoba będąca kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej:

  1. musi mieć ukończone 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia;
  2. 2) może zostać zgłoszona do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu:
48 362 38 23
48 362 62 41


Z poważaniem,


Łukasz Kluska

Komisarz Wyborczy w Radomiu

Joanna Chlebna - Ćwil

I Komisarz Wyborczy w Radomiu II

Radom, 27 kwietnia 2020r.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-04-28 14:42:39.
Postanowienie

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Gniewoszów.

 Treść postanowienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-04-23 12:25:27.
Obwieszczenie

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-04-17 11:00:44.
Informacja

Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-04-14 08:12:22.
Obwieszczenie
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2020-04-10 10:53:15.
Informacja

dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-03-27 11:02:28.
Wzór zgłoszenia

kandydatów na członków obwodwych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej.

 Wzór

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-03-25 11:21:25.
Postanowienie

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:21:43.
Data wprowadzenia: 2020-02-07 09:21:43
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak

  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.gniewoszow.pl