ogłoszenia o naborze

Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy
inspektora ds. działalności gospodarczej i gospodarki nieruchomościami
w wymiarze 1 etatu

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-01-26 18:26:24 | Data modyfikacji: 2023-01-26 18:34:41.
Ponowny nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy
inspektora ds. księgowości podatkowej i egzekucji należności
w wymiarze 1 etatu

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-02 17:21:27 | Data modyfikacji: 2021-09-02 17:23:53.
Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy
inspektora ds. księgowości podatkowej i egzekucji należności
w wymiarze 1 etatu

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-17 14:16:39 | Data modyfikacji: 2021-08-17 14:19:34.
Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy
ds. rolnictwa, spraw wojskowych, obrony cywilnej i reagowania
kryzysowego
w wymiarze 1 etatu

Treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-16 12:05:00 | Data modyfikacji: 2021-07-16 12:07:41.
Nabór na stanowisko pracy

Urząd Gminy w Gniewoszowie
ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów
OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska w wymiarze 1 etatu

Klauzula informacyjna

Kwestionariusz osobowy

 Treść ogłoszenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:40:22 | Data modyfikacji: 2021-07-16 11:53:49.
Data wprowadzenia: 2021-07-16 11:40:22
Data modyfikacji: 2021-07-16 11:53:49
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak