Sesja XXV

 Uchwała Nr XXV/140/09 w sprawie przystąpienia Gminy Gniewoszów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” z siedzibą w Kozienicach

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:07:02.
 Uchwała Nr XXV/141/09 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Gniewoszowie

Wprowadzono zmiany Uchwała Nr XXVIII/164/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:08:09 | Data modyfikacji: 2010-03-09 09:52:28.
 Uchwała Nr Nr XXV/142/09 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w pracach Rady Gminy

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:09:02.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:09:02
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-01-07
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak