Sesja XXVI

 Uchwała Nr XXVI/143/09 w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:10:57.
 Uchwała nr XXVI/144/09 w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami w budżecie gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:31:28.
 Uchwała Nr XXVI/145//09 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:11:55.
 Uchwała NrXXVI/146/09 w sprawie powołania Komisji Statutowej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:12:49.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2009-08-10 09:12:49
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-02-16
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak