Sesja XXIX

 Uchwała Nr XXIX/166/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:54:34.
 Uchwała Nr XXIX/167/09 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-17 08:56:59 | Data modyfikacji: 2009-08-17 08:58:13.
 Uchwała Nr XXIX/168/09 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:05:02.
 Uchwała Nr XXIX/169/09 w sprawie zmiany statutu Gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:05:53.
 Uchwała Nr XXIX/170/09 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:06:42.
 Uchwała Nr XXIX/171/09 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK A 151C będącego na stanie Urzędu Gminy w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:07:28.
 Uchwała Nr XXIX/172/09 w sprawie sprzedaży kontenerów metalowych KP-7 i pojemników PA-1100 kołowych metalowych do selektywnej zbiórki odpadów będących na stanie Urzędu Gminy w Gniewoszowie.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:08:15.
 Uchwała Nr XXIX/173/09 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzone przez przedszkole publiczne na terenie gminy Gniewoszów

UCHYLONA - rozstrzygnięcie nadzorcze woj. mazowieckiego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-08-10 10:08:55 | Data modyfikacji: 2010-03-09 09:53:40.
 Rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie uchwały XXIX/173/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2009-10-16 12:47:03.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2009-10-16 12:47:03
ObowižEzuje od: 2009-07-14
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak