Sesja XXX

 Uchwała Nr XXX/176/09 w sprawie intencji przystąpienia Gminy Gniewoszów do Związku Międzygminnego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:33:04.
 Uchwała Nr XXX/177/09 w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:40:05.
 Uchwała Nr XXX/178/09 w sprawie przekazania do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie zadań polegających na podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:42:21.
 Uchwała Nr XXX/179/09 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:44:11.
 Uchwała Nr XXX/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:45:08.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2009-10-09 12:45:08
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-08-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak