Sesja XXXI

 Uchwała Nr XXXI/182/09 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:37:05.
 Uchwała Nr XXXI/183/09 w sprawie przekazania załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:38:12.
 Uchwała Nr XXXI/184/09 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:38:53.
 Uchwała Nr XXXI/181/09 w sprawie wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2009r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:29:00 | Data modyfikacji: 2010-01-15 14:30:04.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:29:00
Data modyfikacji: 2010-01-15 14:30:04
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-10-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak