Sesja XXXII

 Uchwała Nr XXXII/185/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-12-29 10:20:44.
 Uchwała Nr XXXII/186/09 w sprawie ustalenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie gminy Gniewoszów

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2009-12-29 10:21:47.
 Uchwała Nr XXXII/187/09 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków Związku Gmin Ziemi Kozienickiej – Aktualizacja na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:47:58.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2010-01-14 12:47:58
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-11-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak