Sesja XXXIII

 Uchwała Nr XXXIII/188/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010r

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:05:13.
         Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:06:50.
         Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:08:27 | Data modyfikacji: 2010-03-15 10:09:19.
         Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:09:53.
         Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:10:28.
         Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:10:55 | Data modyfikacji: 2010-03-15 10:12:12.
         Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:11:22 | Data modyfikacji: 2010-03-15 10:12:39.
         Załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XXXIII/188/09

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-03-15 10:13:24.
 Uchwała Nr XXXIII/191/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu pn. "Wirtualna społeczność szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich finansowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:03:06.
 Uchwała Nr XXXIII/192/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:04:38.
 Uchwała Nr XXXIII/193/09 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:05:28.
 Uchwała Nr XXXIII/194/09 w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:06:19.
 Uchwała Nr XXXIII/195/09 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/51/07 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:07:22.
 Uchwała Nr XXXIII/196/09 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2010r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:08:02.
 Uchwała Nr XXXIII/197/09 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Gniewoszowie na 2010r.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maria Halina Banaś | Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:09:03.

Zobacz:
 Sesja XXV .  Sesja XXVI .  Sesja XXVII .  Sesja XXVIII .  Sesja XXIX .  Sesja XXX .  Sesja XXXI .  Sesja XXXII .  Sesja XXXIII . 
Data wprowadzenia: 2010-02-11 10:09:03
Autor: Maria Halina Banaś
ObowižEzuje od: 2009-12-29
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak