2010

 Uchwala nr: RlO-R/364/10 w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania pIanowanego w budżecie deficytu na rok 2011.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 13:45:47.
 Uchwała nr: RlO-R / 365 /10 w sprawie: opinii o przedłożonym projekcie uchwały w spawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2010-12-29 13:47:29.

Zobacz:
 Sesja XXXIV .  Sesja XXXV .  Sesja XXXVI .  Sesja XXXVII .  Sesja XXXVIII .  Sesja XXXIX .  Sesja XL .  Sesja XLI .  Sesja I .  Sesja II .  Sesja III . 
Data wprowadzenia: 2010-12-29 13:47:29
ObowižEzuje od: 2010-12-02
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak