Uchwały RIO

Uchwała Nr 3.c./163/2022

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2023 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-12-27 08:25:13.
Uchwała Nr 3.h./159/2022

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-12-27 08:21:03.
Uchwała Nr 3.e./78/2022

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:19:00.
Uchwała Nr.3.f.1/146/2022

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2021 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-06-13 14:16:51.
Uchwała 3.l./178/2022

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego deficytu w Uchwale Budżetowej na rok 2022.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:57:24.
Uchwała 3.j./171/2022

w sprawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Gniewoszów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:55:49.
Uchwała 3.e./78/2022

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2021.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:54:12.
Uchwała 3.h./66/2021

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2025.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-08 13:07:21.
Uchwała 3.c./71/2021

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-08 13:05:45.
Uchwała 3.j./190/2021

w sprawie opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gmiy w Gniewoszowie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:47:20.
Uchwała 3.I./195/2021

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przez Radę Gminy w Gniewoszowie w Uchwale Budżetowej na 2021 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:44:15.
Uchwała Ra.404.2020

w sprawie opiniii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2021 oraz możliwości sfinansowania deficytu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-12-18 11:17:47.
Uchwała Ra.403.2020

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-12-18 11:13:36.
Uchwała Ra.269.2020

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gniewoszów Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego SPZOZ i instytucji kultury.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-10-02 15:09:20.
Uchwała Ra.54.2020

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Gniewoszów, przyjętej przez Radę Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2020-02-11 09:59:27.
Uchwała 26.352.2019

w sprawie: wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XII/96/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścieli nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:10:32.
Uchwała 26.351.2019

w sprawie: wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XII/95/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 Listopada 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-30 08:04:34.
Uchwała 10.171.2019

w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennik stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:58:50.
Uchwała Ra.204.2019

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-13 14:56:03.
Uchwała Ra.291.2019

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gniewoszów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2019, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finasowego SPZOZ i instytucij kultury.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-12-10 13:05:19.
Uchwała Ra.204.2019

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:51:13.
Uchwała 10.171.2019

w sprawie orzeczenia nieważności w częsci Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-10-23 14:48:53.
Uchwała Ra.204.2019

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:06:39.
Uchwała 10.171.2019

w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:04:14.
Uchwała 18.213.2018

w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-10-29 14:55:33.
Uchwała Ra.52.2018

w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:24:18.
Uchwała Ra.51.2018

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2018 deficytu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 14:22:44.
Uchwała Ra.453.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:59:30.
Uchwała Ra.452.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Gniewoszowie projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2018-01-09 11:56:56.
Uchwała Ra.389.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:33:26.
Uchwała Ra.388.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-12-06 11:31:28.
Uchwała Ra.234.2016

w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:33:43.
Uchwała Ra.143.2016

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-08-18 13:30:52.
Uchwała RIO Ra.351.2015

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:30:59.
Uchwała RIO Ra.350.2015

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na 2016.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2016-01-08 12:27:03.
Uchwała RIO Ra.54.2015

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Gniewoszów planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 2015 deficytu.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:21:58.
Uchwała RIO Ra.53.2015

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-06 12:19:39 | Data modyfikacji: 2015-02-06 12:22:36.
Uchwała RIO

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020.

 Uchwała Ra.450.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:47:18.
Uchwała RIO

W sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały Budżetowej na 2015r.

 Uchwała Ra.449.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-01-09 11:45:29.
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy w Gniewoszowie sprawozdaniu z
wykonania budżetu za rok 2013.
 Uchwała Nr Ra.178.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-15 12:27:31.
Uchwała w sprawie prawidłowosci planowanej przez
Gminę Gniewoszów kwoty długu w latach objętych
Wieloletnią Prognozną Finansową.
 Uchwała Nr Ra.25.2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-23 11:35:51.
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014-2022
 Uchwała Nr Ra.472.2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:14:07.
Uchwała w sprawie opinii o przedłozonym przez
Wójta Gminy Gniewoszów projekcie Uchwały
Budżetowej na rok 2014
 Uchwała Nr Ra.471.2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:09:39 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:10:23.
Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:09:39
Data modyfikacji: 2014-01-21 09:10:23
ObowižEzuje od: 2013-12-11
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak