Wybory Samorządowe

Protokół wyborów do Rady Gminy W Gniewoszowie
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 16:55:40 | Data modyfikacji: 2014-11-25 16:56:32.
Protokół wyników głosowania i wyników
wyborów wójta Gminy Gniewoszów
 Treść protokołu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-25 09:44:37.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Sarnowie.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-21 11:01:19.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach na wójta gminy w dniu 30 listopada 2014r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-20 10:56:07.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej
 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-13 08:36:34.
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w
Gniewoszowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 1

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-28 10:01:54.
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w Wysokim
Kole

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 2

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:59:57.
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w Oleksowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr. 3

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:58:47.
Uchwała Obwodowej Komisji Wyborczej w Sarnowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr.4

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-28 09:56:58.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 22 października 2014r. w sprawie powłoania obwodowych komisji wyborczych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:55:52.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gniewoszów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:49:37.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Gniewoszowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:47:37.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie losowania numerów list kandydatów.

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:04:16.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gniewoszów


 

 Treść informacji

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-20 15:01:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów
 Treść obwieszczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-17 14:42:53.
Informacja

Przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub odmowie wpisania do rejestru wyborców Wójt Gminy Gniewoszów jest zobowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.


Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stałe zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd., a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z gminą Gniewoszów można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp.


Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem.


Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie gminy Gniewoszów może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Sprawę załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-10-07 07:55:17 | Data modyfikacji: 2014-10-07 07:55:30.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie terminu i czasu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta.

 Treść komunikatu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-28 09:07:27.
Wniosek

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

 Wniosek

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:16:18.
Deklaracja

Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.

 Deklaracja

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-18 08:13:34.
Obwieszczenie Wójta Gminy Gniewoszów
 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-08 15:09:34 | Data modyfikacji: 2014-09-12 10:54:11.
Informacja Wójta Gminy Gniewoszów

o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 Informacja

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-08 14:56:22 | Data modyfikacji: 2014-09-08 15:10:46.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie
zarzadzenia wyborów.
 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:54:39.
Komunikat Komisarza Wyborczego
 Komunikat.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:53:00 | Data modyfikacji: 2014-09-02 08:53:23.
Informacja Wójta Gminy Gniewoszów
 Informacja.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-09-02 08:51:49.
 Pismo Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-26 20:25:36.
Zarzadzenie Wojewody Mazowieckiego

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-26 20:28:41.
 Załącznik do zarządzenia Wojewody mazowieckiego

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-26 20:30:00.
 Ogłoszenie PGE Dystrybucja S.A dotyczace możliwości umieszczenia plakatów wyborczych.

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-04-01 13:56:26.
Data wprowadzenia: 2014-04-01 13:56:26
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak