Informacja o komisjach

Komisja

Informujemy, iż 6.12.2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji — omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-12-01 18:48:29.
Komisja

Informujemy, iż 30.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

 Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:  

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  • w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r.;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025;
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I–szym półroczu 2023 r.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – omówienie sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu z terenu gminy Gniewoszów.
 6. Spływ zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2023 r.
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji – omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-23 17:44:20 | Data modyfikacji: 2023-10-24 08:34:32.
Komisja

Informujemy, iż 30.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1.  Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  • w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r.;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025;
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I–szym półroczu 2023 r.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – omówienie sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu z terenu gminy Gniewoszów.
 6. Spływ zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2023 r.
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji – omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-23 17:43:50.
Komisja

Informujemy, iż 30.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1.  Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  • w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r.;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025;
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I–szym półroczu 2023 r.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – omówienie sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu z terenu gminy Gniewoszów.
 6. Spływ zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2023 r.
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji – omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-23 17:28:42.
Komisja

Informujemy, iż 30.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  • w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r.;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025;
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I–szym półroczu 2023 r.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – omówienie sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu z terenu gminy Gniewoszów.
 6. Spływ zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2023 r.
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji – omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-23 17:24:43.
Komisja

Informujemy, iż 30.10.2023 r. (poniedziałek) o godz. 08:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  • w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r.;
  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej na lata 2023-2025;
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gniewoszowie.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 3. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I–szym półroczu 2023 r.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – omówienie sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Informacja na temat usuwania azbestu z terenu gminy Gniewoszów.
 6. Spływ zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2023 r.
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji – omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-10-23 17:22:38.
Komisja

Informujemy, iż 26.09.2023 r. (wtorek) o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie uchwał na sesję Rady Gminy.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-09-20 07:46:48 | Data modyfikacji: 2023-09-20 07:47:14.
Komisja

Informujemy, iż 08.08.2023 r. (wtorek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Prezentacja programu ochrony środowiska dla Gminy Gniewoszów na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.
 2. Omówienie uchwał na sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 10.08.2023 r.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-08-03 10:00:36.
Komisja

Informujemy, iż 14.06.2022 r. (środa) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie „Raportu o stanie gminy Gniewoszów za 2022r.” oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gniewoszów za 2022r.
 2. Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gniewoszów – analiza dochodów i wydatków poniesionych w 2022r. z tytułu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 3. Program Ochrony Zabytków Gminy Gniewoszów.
 4. Omówienie uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. w sprawie wprowadzenia do uchwały budżetowej na 2023r. oraz WPF na lata 2023-2031;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2022r.;
  3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Gniewoszowie za 2022r.;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gniewoszowie;
  5. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo.
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-06-07 14:50:59.
Komisja

Informujemy, iż 17.05.2022 r. (środa) o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej.

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:31:40.
Komisja

Informujemy, iż 17.05.2022 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r.
 2. Działalność SPZOZ w Gniewoszowie - plan finansowy i jego realizacja.
 3. Analiza informacji na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Informacja na temat wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Omówienie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do "Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie gminy Gniewoszów."
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-05-12 14:29:10.
Komisja

Informujemy, iż 26.04.2022 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję rady Gminy.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-04-21 15:02:01.
Komisja

Informujemy, iż 21.03.2022 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za 2022r.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 3. Opłata adiacencka – podstawowe założenia do projektu uchwały.
 4. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-03-13 15:16:01.
Komisja

Informujemy, iż 30.01.2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie uchwał na sesję Rady Gminy.
 2. Omówienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji stałych Rady Gminy i sesji Rady Gminy Gniewoszów.
 4. Przygotowanie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023r.
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2023-01-27 14:29:24.
Komisja

Informujemy, iż 20.12.2022 r. (wtorek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028.
 2. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych - sprawozdanie z przetargów przeprowadzonych w 2021r. oraz 2022r.
 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu na 2023r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031.
 4. Omówienie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2023 r. oraz do WPF na lata 2022-2025;
  2. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2022-2024
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2023r.
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji.

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-12-15 11:39:48 | Data modyfikacji: 2022-12-15 11:44:48.
Komisja

Informujemy, iż 16.11.2022 r. (środa) o godz. 08:10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie za I-sze półrocze 2022 r.
 2. Spływ zobowiązań pieniężnych za I-sze półrocze 2022 r.
 3. Informacja na temat składania wniosków i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 4. Zaopiniowanie stawek podatków na 2023 r.
 5. Omówienie projektów uchwał:
  • 5a. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 oraz uchwały budżetowej na 2022 r.
  • 5b. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 6. Inne sprawy z zakresu działania komisji:
  • Omówienie korespondencji
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-11-15 14:30:33.
Komisja

Informujemy, iż 10.11.2022 r. (czwartek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Rozpatrzenie skargi
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:47:43.
Komisja

Informujemy, iż 27.10.2022 r. (czwartek) o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Rozpatrzenie skargi

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-10-26 14:52:38.
Komisja

Informujemy, iż 27.10.2022 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022
 2. Zaopiniowanie stawek podatków na 2023 r.
 3. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 4. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-10-21 15:28:32.
Komisja

Informujemy, iż 24.10.2022 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Analiza skargi, która wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji.

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-10-20 14:35:38.
Komisja

Informujemy, iż 11.10.2022 r. (wtorek) o godz. 09:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022 oraz przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-10-04 22:41:54.
Komisja

Informujemy, iż 05.10.2022 r. (środa) o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Analiza skargi, która wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-10-04 22:37:25.
Komisja

Informujemy, iż 20.09.2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

Rozpatrzenie petycji dotyczącej powołania Młodzieżowej Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-09-19 14:24:09.
Komisja

Informujemy, iż 19.09.2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2022 r.
 2. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-09-13 14:15:43 | Data modyfikacji: 2022-09-13 14:16:16.
Komisja

Informujemy, iż 20.07.2022r. (środa) o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie projektów uchwał na XXXVIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-07-19 10:14:08.
Komisja

Informujemy, iż 14.06.2022r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:

 1. Omówienie raportu o stanie gminy.
 2. Omówienie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-06-08 13:11:04.
Komisja

Informujemy, iż 30.05.2022 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Porządek obrad:

 1. Działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2021r.
 2. Informacja na temat stanu zdrowia mieszkańców gminy Gniewoszów, profilaktyka zdrowia, dostępność do świadczeń zdrowotnych mieszkańców gminy.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-20 13:03:04.
Komisja

Informujemy, iż 23.05.2022 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
 2. Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gniewoszów oraz realizacja dochodów i wydatków z tytułu zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzania ścieków.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:58:38 | Data modyfikacji: 2022-05-20 13:00:05.
Komisja

Informujemy, iż 16.05.2022 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej

Porządek obrad:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-10 14:55:40.
Komisja

Informujemy, iż 16.05.2022 r. (poniedziałek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r.
 3. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy
 4. Omówienie korespondencji wpływającej do Rady Gminy
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-05-10 14:54:01.
Komisja

Informujemy, iż 22.03.2022 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopnia awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Gniewoszów.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021.
 5. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 6. Omówienie korespondencji wpływającej do rady gminy.
 7. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-03-16 14:09:44.
Komisja

Informujemy, iż 02.02.2022 r. o godz. 09.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji

 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Miejsce posiedzenia: Komisja wyjazdowa - budynek po PSP w Borku

Porządek obrad:

1. Komisja wyjazdowa – oględziny lokalu po byłej szkole podstawowej w Borku.
2. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-02-02 07:48:54.
Komisja

Informujemy, iż 26.01.2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025 oraz do uchwały budżetowej na 2022r.
  2. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przejęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku wiejskim „Mój Rynek” w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2022-01-25 13:59:16.
Komisja

Informujemy, iż 28.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Porządek obrad:

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2022r.
 2. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:45:03.
Komisja

Informujemy, iż 17.12.2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat usuwania azbestu na terenie gminy Gniewoszów.
 2. Omówienie projektu budżetu gminy na 2022r.
 3. Omówienie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów;
  3. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych na 2022r.,
  4. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.,
  5. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych.
 4. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-12 17:52:15.
Komisja

Informujemy, iż 29.11.2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1.  Informacja na temat składnych wniosków i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Informacja o spływie zobowiązań za I-sze półrocze 2021r.
 3. Omówienie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024;
  2. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Gniewoszów na 2021r.;
  3. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy Gniewoszów w 2021r.;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Sieciechów przez Gminę Gniewoszów zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę części mieszkańców miejscowości Borek i hurtowej sprzedaży wody Gminie Gniewoszów dla części mieszkańców miejscowości Borek;
  5. w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniewoszów”;
  6.  w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 4. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-23 13:56:42.
Komisja

Informujemy, iż 15.11.2021 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat planowanych prac konserwatorskich związanych z udrożnieniem rzeki „Niewiadomka” położonej na terenie gminy Gniewoszów.
 2. Działalność Kół Łowieckich na terenie gminy Gniewoszów.
 3. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-11-07 21:39:00.
Komisja

Informujemy, iż 28.10.2021 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 2. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2020 r.
 3. Omówienie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXII/155/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024.
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021 r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
  3. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.
  4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 4. Gospodarka odpadami komunalnymi – omówienie sprawozdań z gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. oraz dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-10-22 10:41:37.
Komisja

Informujemy, iż 27.09.2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Informacja na temat działalności GOPS w Gniewoszowie w I-szym półroczu 2021r.
 2. Analiza dochodów i wydatków poniesionych z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz omówienie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2021r.
 4. Omówienie projektów uchwał:
  1. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r.;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Inne sprawy z zakresu działania komisji stałych.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:54:09.
Komisja

Informujemy, iż 22.09.2021 r. o godz. 08.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Analiza dochodów i wydatków poniesionych z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz omówienie projektu uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Gniewoszów.
 2. Spływ zobowiązań pieniężnych za 2020r. oraz omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 3. Program Ochrony Środowiska - informacja z przebiegu realizacji programu „Czyste Powietrze”.
 4. Inne sprawy z zakresu działania komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-09-20 07:26:38.
Komisja

Informujemy, iż 09.08.2021 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Porządek obrad:

 1. Ochrona przeciwpowodziowa - informacja na temat prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na terenie gminy Gniewoszów.
 2. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020r. sposób rozdysponowania środków pobieranych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przez GKRPA.
 3. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 4. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz WPF;
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
  3. przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Sarnów;
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gniewoszów na rok szkolny 2020/2021
  5. wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości stanowiących własność gminy Gniewoszów.
 5. Omówienie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-08-04 14:50:00.
Komisja

Informujemy, iż 14.06.2021 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie komisji

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu

Porządek obrad:

 1. Omówienie Raportu o stanie gminy.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie z 2020r.
 3. Omówienie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów za 2020r.
 4. Omówienie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2020r.
 5. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gniewoszów za 2020 rok oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020r.;
  2. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2021-2024. oraz do uchwały budżetowej na 2021r.;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach;
  4. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
  5. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-06-11 12:17:34.
Komisja Rewizyjna

Informujemy, iż 24.05.2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek obrad:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium.
 2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-05-21 11:55:38.
Komisja

Informujemy, iż 11.05.2021 r. o godz. 11.00 w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gniewoszowie, ul. Konopnickiej 19, 26-920 Gniewoszów odbędzie się spotkanie komisji:

 • Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacj.
 • Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu
 • Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej ,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Porządek obrad:

 1. Analiza zmian w budżecie gminy pod kątem zaplanowania środków finansowych na wykonanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole.

 

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-05-10 09:06:46.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej,
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, iż 05.05.2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowisk.

Porządek obrad:

 1. Informacja z działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 5. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały intencyjnej Nr XXII/157/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30.12.2020r.
  3. w sprawie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów.
 6. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 13:56:54.
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Finansów, Samorządu i Handlu

Informujemy, iż 05.05.2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu.

Porządek obrad

 1. Informacja z działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 3. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 5. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały intencyjnej Nr XXII/157/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30.12.2020r.
  3. w sprawie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów
 6. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 13:49:13.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Informujemy, iż 05.05.2021 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji.

Porządek obrad

 1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020r.
 3. Informacja na temat wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Informacja z działania Zespołu Interdyscyplinarnego.
  1. wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024;
  2. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały intencyjnej Nr XXII/157/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30.12.2020r.
  3. w sprawie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Kozienicach;
  4. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole;
  5. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę;
  6. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gniewoszów.
 6. Inne sprawy z zakresu działania Komisji.
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-04-29 13:44:29 | Data modyfikacji: 2021-04-29 13:46:03.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Porządek obrad

 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonanie przez obywateli akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski”
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie poparcia przez gminę Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-29 07:38:26.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
,Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.


Porządek obrad:


1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:


1a. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;


1b. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;


1c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.


2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:57:29.
Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego,
Finansów, Samorządu i Handlu

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Samorządu i Handlu.


Porządek obrad:


1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:


1a. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;


1b. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;


1c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.


2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:55:46.
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw
Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji

Informujemy, iż 29.03.2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie się posiedzenia komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Komunikacji.


Porządek obrad:


1. Omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:


1a. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2021r. Nr XXII/156/20 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok;


1b. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gniewoszów w roku 2021;


1c. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2021 rok.


2. Inne sprawy z zakresu działania Komisji

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:53:55.
Data wprowadzenia: 2021-03-22 14:53:55
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak