Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych

Marcin Szymon Gac - Wójt Gminy Gniewoszów
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:18:52.
Izabela Kierasińska - Sekretarz Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:19:52.
Joanna Miturska - Skarbnik Gminy
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:21:08.
Jarosław Walasek

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gniewoszowie

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:22:34.
Sabina Bożek-Mizak

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wysokim Kole

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:24:18.
Dariusz Bobola

Kierownik SPZOZ w Gniewoszowie

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:25:18.
Bogdan Przychodzeń

Kierownik GOPS Gniewoszów

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:26:35.
Paula Stępień

Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:27:40.
Monika Gogacz

Kierownik USC w Gniewoszowie

 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:28:41.

Zobacz:
 Radni .  Wójt i Kierownicy Jednostek Podległych .  Pracownicy uprawnieni do wydawania decyzji . 
Data wprowadzenia: 2021-12-31 09:28:41
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak