XXXIII

Uchwała XXXIII.221.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-02-18 14:13:25.
Uchwała XXXIII.222.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-02-18 14:15:28.
Uchwała XXXIII.223.2022

w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i domowników na targowisku wiejskim "Mój Rynek" w Gniewoszowie przy ul. Konopnickiej.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-02-18 14:18:30.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXIV .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII .  XXXVIII .  XXXIX .  XL .  XLI .  XLII .  XLIII .  XLIV . 
Data wprowadzenia: 2022-02-18 14:18:30
Autor: Maciej Baran
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak