Wyłączenia kart adresowych obiektów

Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.


Dotyczy zabytku położonego w Gniewoszowie przy ul. Rynek 7 (nr. geodezyjny działki 82/1)

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 11:37:47.
Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.


Dotyczy zabytku położonego w Gniewoszowie przy ul. Rynek 8 (nr. geodezyjny działki 83/1)

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 11:39:17.
Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.


Dotyczy zabytku położonego w Gniewoszowie przy ul. Oleksowskiej 10 (nr. geodezyjny działki 733 i 1250)

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 11:40:42.
Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.


Dotyczy zabytku położonego w Gniewoszowie przy ul. Lubelskiej 7 (nr. geodezyjny działki 762)

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 11:42:01.
Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.


Dotyczy zabytku położonego w Gniewoszowie przy ul. Lubelskiej 20 (nr. geodezyjny działki 483/1)

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 11:43:51.
Zawiadomienie

Zawiadomienie Wójta Gminy Gniewoszów o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków.


Dotyczy zabytku położonego w Sławczynie 24 (nr. geodezyjny działki 43/1)

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-06-03 11:45:19.
Zarządzenie Nr 47/2022

w sprawie wykreślenia zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Gniewoszów.

 Treść zarządzenia

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2022-07-05 08:44:48.
Data wprowadzenia: 2022-07-05 08:44:48
Autor: Marcin Szymon Gac
ObowižEzuje od: 2022-06-27
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak