XXXIV

Uchwała Nr XXXIV.224.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:51:36.
Uchwała Nr XXXIV.225.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:56:06.
Uchwała Nr XXXIV.226.2022

w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kozienickiego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:57:40.
Uchwała Nr XXXIV.227.2022

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 12:59:14.
Uchwała Nr XXXIV.228.2022

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Gniewoszów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:01:06.
Uchwała Nr XXXIV.229.2022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:03:22.
Uchwała Nr XXXIV.230.2022

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:23:28.
Uchwała Nr XXXIV.231.2022

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2022 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:28:35.
Uchwała Nr XXXIV.232.2022

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gniewoszów na rok 2021/2022

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:36:53.
Uchwała Nr XXXIV.233.2022

w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:38:30.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXIV .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII .  XXXVIII .  XXXIX .  XL .  XLI .  XLII .  XLIII .  XLIV . 
Data wprowadzenia: 2022-11-09 13:38:30
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2022-03-25
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak