XXXVII

Uchwała Nr XXXVII.237.2022

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gniewoszów wotum zaufania.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:18:33.
Uchwała Nr XXXVII.238.2022

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:20:20.
Uchwała Nr XXXVII.239.2022

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:21:58.
Uchwała Nr XXXVII.240.2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gniewoszowie za 2021 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:23:54.
Uchwała Nr XXXVII.241.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:26:48.
Uchwała Nr XXXVII.242.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:29:26.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXIV .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII .  XXXVIII .  XXXIX .  XL .  XLI .  XLII .  XLIII .  XLIV . 
Data wprowadzenia: 2022-11-09 14:29:26
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2022-06-15
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak