XLI

Uchwała Nr XLI.250.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII/214/21 rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:34:48.
Uchwała Nr XLI.251.2022

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 rok Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:37:06.
Uchwała Nr XLI.252.2022

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:38:55.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXIV .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII .  XXXVIII .  XXXIX .  XL .  XLI .  XLII .  XLIII .  XLIV . 
Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:38:55
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2022-10-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak