2002

 uchwała Nr II/7/02 z 4.12.02 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Gniewoszów - wprowadzenie zmian uchwałą Nr. IV/32/02

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:18:53 | Data modyfikacji: 2007-07-30 11:32:34.
 uchwała Nr II/8/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:21:33.
 uchwała Nr II/9/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:23:06 | Data modyfikacji: 2004-01-14 16:26:04.
 uchwała Nr II/10/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:24:10 | Data modyfikacji: 2004-01-14 16:27:48.
 uchwała Nr II/11/02 z 4.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:30:44.
 uchwała Nr II/12/02 z 4.12.02 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:32:39.
 uchwała Nr II/13/02 z 4.12.02 w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kozienickiej

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:35:30.
 uchwała Nr II/14/02 z 4.12.02 w sprawie diet dla sołtysów

Utrata mocy obowiązującej - Uchwała VI/28/07

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:38:21 | Data modyfikacji: 2010-02-12 12:51:40.
 uchwała Nr III/15/02 z 14.12.02 w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 16:44:55.
 uchwała Nr III/16/02 z 14.12.02 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 17:02:36.
 uchwała Nr III/17/02 z 14.12.02 w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 17:06:28.
 uchwała Nr III/18/02 z 14.12.02 w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-14 17:11:33 | Data modyfikacji: 2004-01-14 17:22:54.
 uchwała Nr III/19/02 z 14.12.02 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 15:44:26.
 uchwała Nr III/20/02 z 14.12.02 w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 15:48:59.
 uchwała Nr III/21/02 z 14.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 15:51:13.
 uchwała Nr III/22/02 z 14.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 15:53:44.
 uchwała Nr III/23/02 z 14.12.02 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2002 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 15:55:21.
 uchwała Nr IV/24/02 z 30.12.02 w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 15:59:19.
 uchwała Nr IV/25/02 z 30.12.02 w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2003 r

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 16:10:14 | Data modyfikacji: 2004-01-21 15:34:35.
 uchwała Nr IV/26/02 z 30.12.02 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy zadania inwestycyjnego-modernizacja oświetlenia ulicznego

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-20 16:15:39 | Data modyfikacji: 2004-01-21 15:45:08.
 uchwała Nr IV/27/02 z 30.12.02 w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów do budżetu gminy na rok 2002

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 15:48:44.
 uchwała Nr IV/28/02 z 30.12.02 w sprawie przeniesienia wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 15:51:05.
 uchwała Nr IV/29/02 z 30.12.02 w sprawie ustalenia zasad świadczenia pomocy uczniom w zakresie dożywiania

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 15:53:13.
 uchwała Nr IV/30/02 z 30.12.02 w sprawie przyjęcia rezygnacji Marka Banasia z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 15:56:01.
 uchwała Nr IV/31/02 z 30.12.02 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Szczepaniaka

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 15:58:56.
 uchwała Nr IV/32/02 z 30.12.02 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Gminy

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:01:29.
Data wprowadzenia: 2004-01-21 16:01:29
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek