XLIV

Uchwała Nr XLIV.259.22

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały NR XXXII/214/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2022-2025

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:49:33.
Uchwała Nr XLIV.260.22

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2022 r. Nr XXXII/215/21 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-02-13 10:03:55.
Uchwała Nr XLIV.261.22

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2023-2031

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:51:11.
Uchwała Nr XLIV.262.22

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-02-13 10:05:27.
Uchwała Nr XLIV.263.22

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gniewoszów na lata 2022-2024"


 

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:53:12.
Uchwała Nr XLIV.264.22

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gniewoszów na lata 2022-2028.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:55:06.
Uchwała Nr XLIV.265.22

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Gniewoszów na 2023 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:57:40.
Uchwała Nr XLIV.266.22

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Klastra Energii Odnawialnej pn.: "Klaster Energetyczny Gmin Garbatka Letnisko i Gniewoszów"

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Maciej Baran | Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:59:37.

Zobacz:
 XXXIII .  XXXIV .  XXXV .  XXXVI .  XXXVII .  XXXVIII .  XXXIX .  XL .  XLI .  XLII .  XLIII .  XLIV . 
Data wprowadzenia: 2023-01-18 14:59:37
Autor: Maciej Baran
ObowižEzuje od: 2022-12-28
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak