oferty sprzedaży

Wójt Gminy Gniewoszów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
1.Działka nr 34/8, o pow.0,1333 ha, położona Wysokie Koło, niezabudowana, brak KW, prawomocna decyzja Wojewody Mazowieckiego GK.III.7224-K-222/98 o nabyciu przez Gminę prawa własności nieruchomości
Cena wywoławcza 45 000 zł.+ 23% podatku Vat
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, minimalne postąpienie ceny 500 zł
2.Działka nr 34/9, o pow.0,1399ha, położona Wysokie Koło, niezabudowana, brak KW,
prawomocna decyzja Wojewody Mazowieckiego GK.III.7224-K-222/98 o nabyciu przez Gminę prawa własności nieruchomości
Cena wywoławcza 70 000 zł +23% podatku Wat
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, minimalne postąpienie ceny 800 zł
3.Działka nr 34/12, o pow.0,1161ha, położona Wysokie Koło, niezabudowana, brak KW,
prawomocna decyzja Wojewody Mazowieckiego GK.III.7224-K-222/98 o nabyciu przez Gminę prawa własności nieruchomości
Cena wywoławcza 70 000 zł +23% podatku Wat
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, minimalne postąpienie ceny 800 zł
Nieruchomości powyższe nie są obciążone prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich i nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce na konto Urzędu Gminy w Gniewoszowie Nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie nie pózniej niż do12 marca 2014r. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2014
roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy- sala konferencyjna, II piętro. Dowód wpłaty należy przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości oraz aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS w przypadku udziału pełnomocnika. Ww osób wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i warunkami przetargu oraz że je akceptują. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21-dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić na konto zbywającego kwotę równą cenie nieruchomości wylicytowaną w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium, nie pózniej niż trzy dni przed zawarciem umowy. Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz zbywającego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywający. Wadium wpłacone przez osoby które przetargu nie wygrały zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez te osoby konto. Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach gdy zgoda jest wymagana.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 6215003 w Urzędzie Gminy Gniewoszów, ul. Lubelska 16. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone na stronie internetowej
-www.bip.gniewoszow.pl . 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 09:07:33.
Gmina Gniewoszów wydzierżawi budynek po Publicznej Szkole Podstawowej w Borku.
Warunki do uzgodnienia.Kontakt:tel.48 62 15 003,faks 48 62 15 046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl


Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie.
Pow.każdej kondygnacji wynosi ok.300 m.kw.
Budynek wyposażony w instalację elektryczną,c.o.wodociągową,szambo.
Budynek docieplony,wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachu.
Działka ogrodzona o pow.26 arów.
Obiekt zlokalizowany przy skrzyżowaniu dróg powiatowych.

link do mapy: target=_new>https://maps.google.pl/maps?q=51.515974,21.821658&ll=51.516114,21.822023&spn=0.041394,0.077162&num=1&t=h&gl=pl&z=14

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2013-12-24 09:27:20 | Data modyfikacji: 2013-12-24 10:30:34.
Wójt Gminy Gniewoszów
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy

1. Działka nr 779/1 o pow. 0,0466 ha, położona w centrum Gniewoszowa, zabudowana pawilonem
typ „Skrzyńsko” o pow. użytkowej 135,70 m kw., KW RA1 K/00041437/9.
Cena wywoławcza- 25.000 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, minimalne postąpienie ceny- 250 zł.
2. Działka nr 656 o pow. 0,0432 ha- nieruchomość gruntowa rolna, zlokalizowania około 50 m od
zabudowy siedliskowej, położona w Gniewoszowie, użytki RIVb, RV, KW RA1 K/00057447/7.
Cena wywoławcza- 444 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, minimalne postąpienie ceny- 10 zł.
3. Działka nr 525 o pow. 0,6971 ha- nieruchomość gruntowa rolna, położona w Gniewoszowie,
zlokalizowana około 1,0 km od centrum Gniewoszowa, użytki RIVb, RV, KW RA1 K/00057447/7.
Cena wywoławcza- 9.718 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, minimalne postąpienie ceny- 100 zł.

Nieruchomości powyższe nie są obciążone prawami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich i nie posiadają aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce na konto Urzędu Gminy w Gniewoszowie Nr 83 8736 0006 2006 3200 0084 0001 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach Oddział w Gniewoszowie nie później niż w dniu 15.03.2012 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2012 r. o godz.10:00 w Urzędzie Gminy Gniewoszów- sala konferencyjna II piętro. Dowód wpłaty wadium należy przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości oraz aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.W przypadku udziału pełnomocnika ww. osób wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, że zapoznali się w terenie ze stanem zagospodarowania nieruchomości i warunkami przetargu oraz że je akceptują.
Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić na konto zbywającego kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o kwotę wadium, nie później niż trzy dni przed zawarciem umowy.
Jeżeli osoba, która przetarg wygrała, nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz zbywającego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywający. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu na wskazane przez te osoby konto.
Cudzoziemcy w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda jest wymagana.
Wójt Gminy Gniewoszów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48-621-50-03 w. 28, pokój nr 4- parter, u zastępcy Wójta Gminy w Urzędzie Gminy, ul. Lubelska 16. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na stronie internetowej- www.gniewoszow.pl i www.bip.gniewoszow.pl  

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:29:12.
````
Urząd Gminy w Gniewoszowie posiada do sprzedaży :
-pojemniki na odpady komunalne z blachy stalowej ,o poj 1100 l z klapą trójdzielną,ilość: 90 szt.,
-pojemniki na odpady komunalne z blachy stalowej ,o poj 7000 l (KP-7),ilość :4 sztuki,
-samochód strażacki marki żuk,ilość: 1 sztuka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty,mailowy lub telefoniczny.
Urząd Gminy Gniewoszów,ul.Lubelska 16,26-920 Gniewoszów,pok.nr 11 lub 15
tel.0486215003,faks 0486215046, e-mail: gmina@gniewoszow.pl 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2009-05-25 13:15:05 | Data modyfikacji: 2009-05-25 13:17:21.
 działki do sprzedaży w Borku

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-05-09 14:21:03.
``````
OGŁOSZENIE
PRZETARGU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
GNIEWOSZÓW

Na podstawie par.13 i 14 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy (Dz.U.Nr.207 z 22 września 2004r.)

Wójt Gminy
Ogłasza II Publiczny Przetarg Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wymienionych w załączniku do niniejszego ogłoszenia.Załącznik: "działki do sprzedaży w Borku" mozna pobrać poniżej.

Dzierżawcom przysługuje prawo pierwokupu zgodnie z art.3 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju
rolnego(Dz.U.Nr.64,poz.592)
1.Przetarg powyższych działek przeprowadzony zostanie w dniu 31.05.2006r.o godz.11.00 w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.
2.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium do 28.05.2006r.
Na konto Urzędu Gminy 83873600062006320000840001
3.Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,a wadium wpłacone przez pozostałe osoby
zostanie zwrócone
4.Przetargową cenę nabycia należy dokonać w ter.14-tu dni od dnia przetargu na konto Urzędu Gminy.
5.Niedotrzymanie terminu wpłaty ceny nabycia nieruchomości spowoduje przepadek wadium,a przeprowadzony przetarg będzie uznany
za niebyły.
6.Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
7.Wójt Gminy w Gniewoszowie zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Gniewoszów dnia 28.04.2006 

Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek | Data wprowadzenia: 2006-05-09 14:19:40 | Data modyfikacji: 2006-05-09 14:26:23.
Data wprowadzenia: 2006-05-09 14:19:40
Data modyfikacji: 2006-05-09 14:26:23
Opublikowane przez: Krzysztof Szafranek