Referaty

 

W skład Urzędu wchodzą:

 1. Kierownicze stanowiska pracy
 2. Referat Finansowy
 3. Samodzielne stanowiska pracy
 4. Urząd Stanu Cywilnego
 5. Stanowiska zabezpieczające pracę Urzędu i podporządkowanych Wójtowi jednostek organizacyjnych

§ 11

Kierowniczymi stanowiskami Urzędu są:

 1. Wójt
 2. Zastępca Wójta
 3. Skarbnik Urzędu Gminy
 4. Sekretarz
 5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

§ 12

Referat Finansowy składa się z następujących stanowisk pracy:

 1. Skarbnika
 2. Zastępcy Skarbnika - stanowisko d/s księgowości budżetowej
 3. Stanowisko pracy d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych
 4. Stanowisko pracy d/s księgowości podatkowej i egzekucji należności
 5. Stanowisko pracy d/s płac
 6. Stanowisko pracy d/s rozliczeń finansowych oraz księgowości budżetowej
 7. Stanowisko d/s rozliczeń podatków , przelewów i obsługi kasy


§ 13


Samodzielne stanowiska pracy to:

 1. Radca prawny,
 2. Stanowisko pracy d/s administracyjno - organizacyjnych i gospodarczych
 3. Stanowisko pracy d/s obsługi rady i redakcji czasopisma gminnego.
 4. Stanowisko pracy d/s inwestycji,zagospodarowania przestrzennego, drogownictwa, zamówień publicznych i bhp.
 5. Stanowisko pracy d/s rolnictwa, ochrony środowiska i zaopatrzenia wsi w wodę i kanalizacji i funduszy strukturalnych
 6. Stanowisko pracy d/s działalności gospodarczej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i spraw p.pożarowych
 7. Stanowisko pracy d/s ewidencji ludności i opłat za wodę
 8. Stanowisko pracy d/s obrony cywilnej,wojskowych i obronnych.
 9. Informatyk
 10. Samodzielne stanowisko d/s świadczeń rodzinnych i pomocy materialnej dla uczniów.

§ 14

Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego jest Wójt

§ 15


Stanowiskami zabezpieczającymi pracę Urzędu i podporządkowanych jednostek organizacyjnych są:

 1. Konserwator Urzędu
 2. Woźna
 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Danuta Gogacz | Data wprowadzenia: 2003-07-30 13:56:26 | Data modyfikacji: 2018-11-21 13:46:42.
Data wprowadzenia: 2003-07-30 13:56:26
Data modyfikacji: 2018-11-21 13:46:42
Autor: Danuta Gogacz
ObowižEzuje od: 2007-04-05
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak