aktualne ogłoszenia

I Przetarg ustny nieogranicznony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 2028/2 ha o powierzchni 0,1466 ha i 2028/3 o pow. 0,2364 ha położonych w Borku, Gmina Gniewoszów, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi księgę wieczystą KW 53448, stanowiącą własność Gminy Gniewoszów.

 Tresć dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Marcin Szymon Gac | Data wprowadzenia: 2021-07-06 11:32:49.

Zobacz:
 ogłoszenia o przetargu .  ogłoszenia o wyniku przetargu . 
Data wprowadzenia: 2021-07-06 11:32:49
Autor: Marcin Szymon Gac
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak