Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.gniewoszow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2023-12-06 09:26:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Petycje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-04-26 13:24
Rok 2023
Lp. Data złożenia Wnoszący petycję Przedmiot
petycji Stan realizacji Przewidywany termin/sposób
realizacji Uwagi 1 2 3   więcej >
2023-12-05 07:35:51

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-05 07:35
Zarządzenie Nr 73A/2023
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o
kwotach dochodów i wydatków do opracowania
projektów planów finan  więcej >
2023-12-05 07:31:30

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-05 07:31
Zarządzenie Nr 72A/2023
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Stałego
Dyżuru Wójta Gminy Gniewoszów pk. "DYŻUR
2023"  więcej >
2023-12-05 07:29:26

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-10-26
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-05 07:29
Zarządzenie Nr 67/2023
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji w
Urzędzie Gminy Gniewoszów  więcej >
2023-12-05 07:27:22

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-03-20
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-05 07:27
Zarządzenie Nr 20/2023
w sprawie zasad ustalenia polityki rachunkowości w
Urzędzie Gminy Gniewoszów w związku z realizacja
zadań w zakresie programów wsp&o  więcej >
2023-12-05 07:23:52

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-05 07:23
Obwieszczenie
Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie
podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody
Mazowieckiego z dnia 20 listopada  więcej >
2023-12-04 09:29:28

Dodanie informacji do działu:
Rejestry i ewidencje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-04 09:29
Rejestr
działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  więcej >
2023-12-01 18:48:29

Dodanie informacji do działu:
Informacja o komisjach

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-01 18:48
Komisja
Informujemy, iż 6.12.2023 r. (poniedziałek) o godz. 09:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gniewoszowie odbędzie
się posiedzenie komisji:   więcej >
2023-12-01 18:34:30

Dodanie informacji do działu:
Zaproszenia na sesje

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-12-01 18:34
Informacja o LIII sesji Rady G
Informujemy o LIII sesji Rady Gminy w Gniewoszowie. Sesja
odbędzie się  w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o
godz. 09:00 w sali konferencyjnej  więcej >
2023-11-28 08:15:08

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-20
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-28 08:15
Zarządzenie Nr 74A/2023
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023r oraz
w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych  więcej >
2023-11-23 12:00:26

Dodanie informacji do działu:
Deklaracja dostępności

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-22
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-23 12:00
Zarządzenie Nr 75/2023
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności  więcej >
2023-11-23 11:51:15

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-22
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-23 11:51
Zarządzenie Nr 76/2023
w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniewoszów
oraz ogłoszenia wykazu nieruchomoś  więcej >
2023-11-23 11:50:05

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-22
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-23 11:50
Zarządzenie Nr 75/2023
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności  więcej >
2023-11-22 09:28:25

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-20
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-22 09:28
Zarządzenie Nr 74/2023
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2023 Wójta Gminy
Gniewoszów z dnia 14 listopada 2023 w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Kierowniko  więcej >
2023-11-22 09:27:16

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-03
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-22 09:27
Zarządzenie Nr 70A/2023
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do
przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy
informatyka  więcej >
2023-11-16 11:07:27

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-16 11:07
Zarządzenie Nr 73/2023
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa głównemu
księgowemu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gniewoszowie  więcej >
2023-11-16 11:06:32

Dodanie informacji do działu:
2023

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-14
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-16 11:06
Zarządzenie Nr 72/2023
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewoszowie  więcej >
2023-11-16 09:31:02

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-16
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-16 09:31
Ogłoszenie
o pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż
drzew na pniu. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż drzew z
gatunku brzoza, i dąb rosnąc  więcej >
2023-11-16 09:21:54

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
autor: Marcin Szymon Gac
2023-11-15
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-16 09:21
Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego Rodzaj
inwestycji:Budowa sieci wodociągowej z hydrantami wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną  więcej >
2023-11-10 12:36:20

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Mikołaj Mizak
Informację dodano do Biuletynu 2023-11-10 12:36
Opieka wytchnieniowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie informuje
o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej pn  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 8212
następne >     100>>     300>>